Dokumentus skenē vai skanē?
Jautājums
Dokumentus skenē vai skanē?
Atbilde

Pareizā forma – dokumentus skenē.

„Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīcā” norādīts, ka vārds rakstāms skenēt. Skenēt – ‘darboties ar skeneri’. 

Avoti
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 736. lpp.