Kas ir profilakse?
Jautājums
Kas ir profilakse?
Atbilde
Profilakse – ‘pasākumi, kurus veic, lai novērstu kaut ko nevēlamu’. Piemēram: medicīnā – gripas profilakse; tehnikā – akumulatora profilakse; sabiedrībā – noziegumu profilakse.
Avoti
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 605. lpp.
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 62 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1987, 400. lpp.
Lingvistiskās tēmas