Kā sauc Rīgas iedzīvotājus: rīdzenieki vai rīdzinieki?
Jautājums
Kā sauc Rīgas iedzīvotājus: rīdzenieki vai rīdzinieki?
Atbilde
Rīgas iedzīvotāji ir rīdzinieki.

Izskaņas -enieks, -eniece mūsdienu valodā lieto aizvien retāk. Tās saglabājušās dažu iedzīvotāju nosaukumos, piemēram, baušķenieki vai talsenieki.
Atvasinājumi rīdzenieki un rīdzinieki agrāk lietotas paralēli, taču pēc pareizrakstības normām mūsdienās ir lietojama forma rīdzinieki.
Avoti