Fukusima vai Fukušima?
Jautājums
Fukusima vai Fukušima?
Atbilde
Japānas vietvārds Fukushima latviski atveidojams kā Fukusima (līdzīgi Japānas vietvārdi Hirosima un Cusima) atbilstoši japāņu īpašvārdu atveides noteikumiem.
Avoti
  • VVC LVEK 16.03.2011. sēdes  protokola Nr. 9 3. §.
  • Eglīte, G.

    Japāņu valodas skaņu kopu problemātiskie atveides gadījumi latviešu valodā.

    Valodas aktualitātes. Red. D. Liepa, R. Koluža. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2008, 3.–4. lpp.

  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 905. lpp.