Inkasents vai inkasators?
Jautājums
Inkasents vai inkasators?
Atbilde
Pareizi ir inkasents – ‘kasieris, kas saņem naudu vai citas vērtības citās iestādēs, uzņēmumos u. tml’.

Inkasators ir rusificēta forma.
Lingvistiskās tēmas