Pārskats vai pārskate?
Jautājums
Pārskats vai pārskate?
Atbilde
Latviešu valodā ar atšķirīgu nozīmi ir gan pārskats, gan pārskate.

Pārskats – ‘vispusīgs, vispārējs priekšstats, zināšanu kopums (par ko)’, arī ‘ziņojums par veikto’, arī ‘dokuments, kas satur noteiktā sistēmā sakārtotus datus (par kādu laikaposmu)’, arī ‘publisks darbības rezultātu demonstrējums’. Piemēram, pārskats par iespējām, darbības pārskats, pārskata referāts, pārskata izstāde.
Pārskate – ‘darbība, process → pārskatīt’. Piemēram, apvidus pārskate, lēmuma pārskate.
Avoti
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 61 sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1986, 393., 394. lpp.