Kā pareizi izrunāt sieviešu personvārdu Violeta – ar šauro vai plato patskani e?
Question
Kā pareizi izrunāt sieviešu personvārdu Violeta – ar šauro vai plato patskani e?
Answer
Vārds Violeta izrunājams ar šauro patskani e.

Personvārdos parasti lieto šauro patskani e, ē, piemēram, Ella, Elza, Helēna, Meta, Tekla, Velga, Velta, Veronika, Zelma, Zenta. Arī vārdā Violeta e izrunājams šauri (sal. violets).
Sources
  • Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997, 118. lpp.
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 857. lpp.