Harisma vai harizma?
Question
Harisma vai harizma?
Answer

Pareizi ir harisma.

Vārda harisma pamatā ir gr. Charisma < charis ‘labvēlība, (Dieva) svētība’. Harisma – 1. rel. ‘Dieva žēlastība’; 2. ‘kādas personas autoritāte, kas saistīta ar izcilām, fascinējošām personiskām īpašībām – spilgtām runas dāvanām, gudrību, pievilcīgu ārieni vai suģestiju’.

Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 271. lpp.