Kāds ir maģistra un bakalaura saīsinājums?
Question
Kāds ir maģistra un bakalaura saīsinājums?
Answer

Maģistra saīsinājums ir Mg., savukārt bakalaura saīsinājums ir Bc.

Saīsinājumi apstiprināti pēc līdzības ar doktora grāda apzīmēšanai lietojamo saīsinājumu Dr.

Sources