Kā latviešu valodā rakstīt krievu valodā rakstīto vārdu Ева?
Question
Kā latviešu valodā rakstīt krievu valodā rakstīto vārdu Ева?
Answer
Krievu valodā rakstītais vārds Ева latviešu valodā rakstāms Jeva saskaņā ar krievu īpašvārdu atveides noteikumiem (līdzīgi kā Елена – Jeļena, Егор – Jegors).
Sources
  • Krievu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. Sast. R. Grabis, T. Porīte. Rīga : Zinātne, 1993, 185. lpp.
Linguistic sectors