Jānosoļo 23 km vai jānosoļo km 23?
Question
Jānosoļo 23 km vai jānosoļo km 23?
Answer
Var pateikt abējādi: svarīgs ir izsakāmās domas mērķis.

Latviešu valodā ir pieņemts, ka vārda kilometri saīsinājumu raksta aiz skaitļa – 23 km. Tātad: jānosoļo 23 km. Ja kilometru saīsinājumu km lieto pirms skaitļa, piemēram, km 23, tas liecina par aptuvenu kilometru skaitu.Tātad: jānosoļo kilometri 23  (tikpat labi 22 vai 24).