Putekļu sūcējs vai putekļsūcējs?
Question
Putekļu sūcējs vai putekļsūcējs?
Answer
Var lietot gan salikteni putekļsūcējs, gan vārdu savienojumu putekļu sūcējs.
Sources
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 652. lpp.