Viņš zina vai zin?
Question
Viņš zina vai zin?
Answer

Darbības vārda 3. personas pareizā forma ir zina.

Darbības vārds zināt ir trešās konjugācijas 1. apakšgrupas darbības vārds tāpat kā lasīt, rakstīt, kur 3. personā ir galotne -a, tātad lasa, raksta. Tāpēc pašreizējā valodas norma ir zina. 20. gs. 80. gados par pieļaujamu tika atzīta arī darbības vārda saīsinātā forma zin – šāda forma ir fiksēta „Latviešu literārās valodas vārdnīcā”. Taču jaunākajos avotos, piemēram, „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā”, tā vairs netiek minēta.

Sources