Vai ielai var būt sākumgals?
Question
Vai ielai var būt sākumgals?
Answer
Ielas sākumgala vietā piemērotāks būtu ielas sākumposms, ielas sākumdaļa vai ielas sākums.

Vārdkopa ielas sākumgals ir neparasta. Lai gan no vārddarināšanas viedokļa saliktenis ir darināts pareizi (līdzīgi vārdi ar sākum- pirmajā daļā ir sākumburts, sākumdaļa, sākumposms, sākumpunkts, sākumstadija u. tml.), runājot par ielu, vārda sākumgals vietā piemērotāki būtu vārdi sākumposms, sākumdaļa vai sākums.