Aizkars vai aizskars?
Question
Aizkars vai aizskars?
Answer
Abi vārdi ir pareizi, tikai tiem ir atšķirīga nozīme, un tie pieder pie atšķirīgām vārdšķirām.

Lai apzīmētu auduma, pinuma izstrādājumu kaut kā aizsegšanai vai atdalīšanai no pārējās telpas, ir jāraksta vārds aizkars (atvasināts no darbības vārda aizkārt). Savukārt rakstījums aizskars ir darbības vārda aizskart vienkāršās nākotnes 3. personas forma – (viņš) aizskars.