Kā pareizi likt komatus, ja vārds vēlams lietots kā iespraudums, piemēram, nopērc rozes, vēlams, sarkanas?  

 
Question
Kā pareizi likt komatus, ja vārds vēlams lietots kā iespraudums, piemēram, nopērc rozes, vēlams, sarkanas?  

 
Answer
Vārds vēlams atdalāms no abām pusēm ar komatiem.

A. Blinkena norāda: „Ar komatiem atdala iespraudumus, kas izteikti ar darbības vārdu divdabja formā, piemēram, cerams, domājams, iespējams, protams, redzams, zināms, kā arī šo vārdu savienojumus ar apstākļa vārdiem kā, cik vai citiem vārdiem.”
Tā kā vārds vēlams ir lokāmais ciešamās kārtas tagadnes divdabis un pauž runātāja attieksmi, tas atdalāms ar komatiem.
Sources
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 254. lpp.