Kad lieto punktu aiz romiešu cipara?
Question
Kad lieto punktu aiz romiešu cipara?
Answer
Aiz romiešu cipara punktu liek tad, ja šis cipars atrodas tekstā nodaļas (vai citas teksta daļas) nosaukuma priekšā, piemēram:
I. Vispārīgi noteikumi
II. Definīcijas
Sources