Kā sauc Bauskas iedzīvotājus?
Question
Kā sauc Bauskas iedzīvotājus?
Answer
Bauskas iedzīvotāji ir baušķenieki.
Sources
  • Dambe, V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga : Zinātne, 1990, 20. lpp.