Kā sauc Babītes iedzīvotājus?
Question
Kā sauc Babītes iedzīvotājus?
Answer
Babītes iedzīvotāji ir babītieši.
Sources
  • Dambe, V. Latvijas apdzīvoto vietu un to iedzīvotāju nosaukumi. Rīga : Zinātne, 1990, 18. lpp.