Kā latviešu valodā atveidojams Turcijas pilsētas Göynük nosaukums?
Question
Kā latviešu valodā atveidojams Turcijas pilsētas Göynük nosaukums?
Answer
Turcijas pilsētas nosaukums latviešu valodā rakstāms Gejnika.
Sources
  • Lielais pasaules atlants. Galv. red. J. Turlajs. Rīga : SIA „Karšu izdevniecība Jāņa sēta”, 2008, 114., 415. lpp.