Kā pareizi: Molotova-Ribentropa pakts vai Molotova–Ribentropa pakts?
Question
Kā pareizi: Molotova-Ribentropa pakts vai Molotova–Ribentropa pakts?
Answer
Šeit lietojama vienotājdomuzīme: Molotova–Ribentropa pakts.

Uzvārdi Molotovs un Ribentrops neveido dubultuzvārdu, bet nosauc divas vēsturiskas personas, kas parakstījušas dokumentu, tāpēc starp uzvārdiem lietojama vienotājdomuzīme: Molotova–Ribentropa pakts. Vienotājdomuzīmi lieto starp tādu personu uzvārdiem, kuri kopīgi ir kāda izgudrojuma, likuma, literāra darba u. c. autori.
Sources
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 384. lpp.
Linguistic sectors