Kā pareizi pierakstīt uzskaitījumu?
Question
Kā pareizi pierakstīt uzskaitījumu?
Answer
Iespējami divi uzskaitījuma pieraksta veidi.
Kolu lieto, ja seko uzskaitījums, kurā katra uzskaitījuma daļa apzīmēta ar skaitli, burtu vai citu tehnisku zīmi, un pēc kola, tāpat kā aiz komata un semikola, raksta ar mazo sākumburtu.
No ekspertu atzinuma secināts, ka:
1) bremzēšanas skaņas viņš nebija dzirdējis;
2) salonā mūzika nebija skanējusi.
Kolu aiz teikuma daļas pirms uzskaitījuma var arī nelikt, taču tādā gadījumā katra teikuma daļa jāveido kā patstāvīga vienība (par tādu uzskatāms arī uzskaitījuma pieraksts, pēc cipara liekot punktu un nākamo daļu sākot ar lielo sākumburtu).
No ekspertu atzinuma izdarāmi vairāki secinājumi.
1. Bremzēšanas skaņas viņš nebija dzirdējis.
2. Salonā mūzika nebija skanējusi.
Sources
  • Skujiņa, V. Valsts valodas prasmei lietvedības dokumentos. Rīga : SIA Biznesa komplekss, 1993, 57. lpp.