Amerikas Savienotās Valstis ir parakstījušas vai ir parakstījusi līgumu
Question
Amerikas Savienotās Valstis ir parakstījušas vai ir parakstījusi līgumu
Answer
Amerikas Savienotās Valstis ir parakstījušas līgumu.
 
Tā kā teikuma priekšmets Amerikas Savienotās Valstis ir daudzskaitlī, divdabja forma izteicējā ir saskaņojama ar skaitli, kurā lietots teikuma priekšmets, proti, lietojama daudzskaitļa forma parakstījušas.
Sources
  • Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika. II daļa. Sintakse. Atb. red. E. Sokols. Rīga : LPSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1962, 246. lpp.
  • Ceplīte, B., Ceplītis, L. Latviešu valodas praktiskā gramatika. Rīga : Zvaigzne, 1991, 141. lpp.