Vai populārā franču siera šķirne ir kamambērs vai kamembērs?
Question
Vai populārā franču siera šķirne ir kamambērs vai kamembērs?
Answer
Siera šķirne ir kamambērs.
 
Kamambēra vārda pamatā ir Kamambēras (franču Camembert) nosaukums. Siera nosaukums ir apelativējies, proti, kļuvis par sugasvārdu, tāpēc rakstāms ar mazo sākumburtu. Savukārt kļūdainais patskaņa e rakstījums a vietā, visticamāk, radies oriģinālrakstības dēļ. Šo svešvārdu latviešu valodā atbilstoši izrunai franču valodā raksta kamambērs.
Linguistic sectors