Man ir precēti draugi: Vilis Šimkus un Eva Šimkus. Kam adresēšu ielūgumu?
Question
Man ir precēti draugi: Vilis Šimkus un Eva Šimkus. Kam adresēšu ielūgumu?
Answer
Ielūgums tiks adresēts Vilim un Evai Šimkiem vai Šimku ģimenei.
 
Uzvārdi ar galotni -us ir raksturīgi gan sievietēm, gan vīriešiem. Tā kā šie ir retāk sastopami uzvārdi, to locīšana nereti sagādā grūtības. Lūk, pilna paradigma sieviešu un vīriešu dzimtē.
  Vienskaitlis Daudzskaitlis
Nominatīvs. Kas? Vilis Šimkus Eva Šimkus Viļi Šimki Evas Šimkus
Ģenitīvs. Kā? Viļa Šimkus Evas Šimkus Viļu Šimku Evu Šimku
Datīvs. Kam? Vilim Šimkum Evai Šimkui Viļiem Šimkiem Evām Šimkūm
Akuzatīvs. Ko? Vili Šimku Evu Šimku Viļus Šimkus Evas Šimkus
Instrumentālis. Ar ko? ar Vili Šimku ar Evu Šimku ar Viļiem Šimkiem ar Evām Šimkūm
Lokatīvs. Kur? Vilī Šimkū Evā Šimkū Viļos Šimkos Evās Šimkūs
Vokatīvs. – Vili Šimku! Eva Šimku! Viļi Šimki! Evas Šimkus!
Sources
  • Kalnača, A., Lokmane, I. Latvian Grammar. Rīga : University of Latvia Press, 2021, 87. lpp.
  • Par vārdu un uzvārdu lietošanu un rakstību latviešu literārajā valodā. Latvijas Republikas Valsts valodas centrs. Rīga : Latvijas Republikas Valsts valodas centrs, 1998, 23. lpp.
  • Smiltniece, G. Lietvārds (substantīvs). Latviešu valodas gramatika. Atb. red. D. Nītiņa, J. Grigorjevs. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2015, 362. lpp.