Vai literārajā valodā vēlams teikt: uz doto brīdi šīs preces veikalā nav?
Question
Vai literārajā valodā vēlams teikt: uz doto brīdi šīs preces veikalā nav?
Answer
Literārajā valodā labāk sacīt: šobrīd (vai patlaban) šīs preces veikalā nav.
 
Savienojums uz doto brīdi ir nevēlams kalks, kura vietā latviešu valodā iederīgāki ir tādi apstākļa vārdi kā pašreiz, patlaban, šobrīd:
nevis uz doto brīdi ir iesniegti vairāki priekšlikumi, bet pašreiz ir iesniegti vairāki priekšlikumi;
nevis skolu uz doto brīdi apmeklē 100 skolēnu, bet skolu patlaban apmeklē 100 skolēnu.
Sources
  • Freimane, I. Valodas kultūra teorētiskā skatījumā. Rīga : Zvaigzne, 1993, 382., 390. lpp.
Linguistic sectors