Sources
  • Krievu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. Sast. R. Grabis, T. Porīte. Rīga : Zinātne, 1993.
  • Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs, red. I. Kačevska. Rīga : Norden AB, 2003.
  • Placinska, A. Portugāļu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga : Latviešu valodas aģentūra, 2015.
  • Ungāru īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. E. Sakse. Rīga : Zinātne, 1998.
  • Salmiņa, V. Armēņu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2009.
  • Poļu īpašvārdu pareizrakstība un pareizruna latviešu valodā. V. Staltmane. Rīga : Zinātne, 1998.
  • Vecvagars, M. Sengrieķu-latviešu īpašvārdu vārdnīca. Rīga : Filozofijas un socioloģijas institūts, 2008.
  • Markus, D. Zilbes intonācija latviešu valodas skaņu mācībā. Rīga : Latvijas Universitāte, 1993.
  • Markus, D. Ievads fonoloģijā. Rīga : Zinātne, 2015.
  • Muižniece, L. Latviešu valodas praktiskā fonoloģija. Rīga : Rasa ABC, 2002.