Sources
  • Zinātnes un tehnoloģijas vārdnīca. D. Guļevska. Rīga : Norden, 2001.
  • Joksts, O. Terminu skaidrojošā vārdnīca civiltiesībās. Mārupe : Drukātava, 2012.
  • Skaidrojošā matemātikas jēdzienu vārdnīca. N. Kaže. Rīga : Retorika, 2005.
  • Mūzikas leksikons. L. Kārkliņš. Rīga : Zvaigzne, 1990.
  • Palīgs gardēdim. Skaidrojošā vārdnīca. V. Kozule. Rīga : Avots, 2006.
  • Krauklis, V Celtniecības terminu vārdnīca. Rīga : Telamons, 2003.
  • Kursīte, J. Neakadēmiskā latviešu valodas vārdnīca jeb novadu vārdene. Rīga : Madris, 2007.
  • Kursīte, J. Tautlietu vārdene. Rīga : Nemateriālā kultūras mantojuma valsts aģentūra, 2009.
  • Kvēle, V. Grāmatvedības jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Avots, 2005.
  • Lagzdiņš, A. Mehānikas pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Rīga : Latvijas Nacionālā mehānikas komiteja, 2001.