Kā pareizi: patreiz vai pašreiz rīkojam valsts svētku svinības?
Question
Kā pareizi: patreiz vai pašreiz rīkojam valsts svētku svinības?
Answer
Pašreiz rīkojam valsts svētku svinības.
 
Vārds pašreiz darināts no vārdiem [šajā] pašā reizē. Valodas praksē bieži sastopamais aplamais vārds patreiz, iespējams, radies kontaminācijā* no vārdiem patlaban un pašreiz. Latviešu literārajā valodā lietojams vārds pašreiz.

*Kontaminācija ir valodas vienību mijiedarbība (piemēram, formu, tuvu nozīmju dēļ), kurā rodas jauna valodas vienība.
Sources
  • Mūsdienu latviešu valodas vārdnīca: pašreiz
  • Dravnieks, J. Patreiz vai pašreiz? Latviešu valodas kultūras jautājumi. 25. laidiens. Sast. A. Rubīna. Rīga : Avots, 1989, 31.–31. lpp.
  • Ceplītis, L., Miķelsone, A., Porīte, T., Raģe, S. Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. Rīga : Avots, 2007, 578. lpp.