Kā dēvējams radikālais grupējums, kas starptautiski pazīstams kā „Hamas”?
Question
Kā dēvējams radikālais grupējums, kas starptautiski pazīstams kā „Hamas”?
Answer
Latviešu valodā grupējums saucams „Hamās”.
 
Vārds veidots kā akronīms no arābu valodā rakstītā nosaukuma حركة المقاومة الاسلامية (Ḥarakat al-Muqāwamah al-Islāmiyyah) ar nozīmi ‘Islāmiskā pretošanās kustība’.
Latviešu valodā akronīmus parasti darina no vārdkopas, vārdu vai salikteņu komponentu sākumburtiem, piemēram, ANO (Apvienoto Nāciju Organizācija), vai arī šādu akronīmu aizgūst, piemēram, NATO (North Atlantic Treaty Organization). Tā kā no arābu valodas saīsinājums darināts kā no sākumburtiem, tā citiem elementiem (artikuliem, zilbēm), latviešu valodā tas nebūtu rakstāms ar lielajiem burtiem.

Grupējuma nosaukums latviešu valodā līdz šim rakstīts dažādi: HAMĀS, Hamas, arī Hamāss. Ņemot vērā arābu valodas speciālistu ieteikumus, kā arī līdzšinējo praksi līdzīgu abreviatūru atveidē latviešu valodā, abreviatūru ieteicams rakstīt pēc izrunas arābu valodā un likt pēdiņās: „Hamās”.
Sources
  • Preses lasītāja svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Rozenvalde. Rīga : Nordik, 2004, 188. lpp.
  • Valodniecības pamatterminu skaidrojošā vārdnīca. Atb. red. V. Skujiņa. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2007, 23., 333. lpp.
  • Kūlis, M. Terorisma krustugunīs. Islāma valsts. Rīga : LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018, 100., 247., 382. lpp.