Kāds ir Nacionālās radio un televīzijas padomes saīsinājumsNRTP vai NRTVP?
Question
Kāds ir Nacionālās radio un televīzijas padomes saīsinājumsNRTP vai NRTVP?
Answer
Saīsinājums ir NRTVP.

Šāds saīsinājums norādīts A. Bankava „Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīcā”. Jāpiebilst gan, ka oficiāli šie saīsinājumi nav apstiprināti.
Sources
  • Bankavs, A. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga : Avots, 2003, 53. lpp.