Kā pareizi izrunāt sieviešu personvārdu Tekla – ar šauro vai plato patskani e?  
Question
Kā pareizi izrunāt sieviešu personvārdu Tekla – ar šauro vai plato patskani e?  
Answer
Vārds Tekla izrunājams ar šauro patskani e.

Personvārdos parasti lieto šauro patskani e, ē, piemēram, Ella, Elza, Helēna, Meta, Tekla, Velga, Velta, Veronika, Zelma, Zenta.
Sources
  • Laua, A. Latviešu literārās valodas fonētika. Rīga : Zvaigzne ABC, 1997, 118. lpp.