Kā pareizi rakstīt komponista uzvārdu: Sen-Sanss, Sensāns vai Sensānss?
Question
Kā pareizi rakstīt komponista uzvārdu: Sen-Sanss, Sensāns vai Sensānss?
Answer

Franču komponista uzvārds latviešu valodā rakstāms Sensānss.

Ilgu laiku uzvārds tika rakstīts Sen-Sanss. Taču atbilstoši jaunākajiem atveides noteikumiem un franču valodas speciālistu ieteikumiem franču uzvārds Saint-Saëns latviskojams Sensānss.

Sources
  • Franču īpašvārdu atveide latviešu valodā. Sast. B. Bankava. Rīga : Zinātne, 2004, 159. lpp.