Zāļu blakusparādību risks paaugstinās vai zāļu blakusparādību risks palielinās?
Question
Zāļu blakusparādību risks paaugstinās vai zāļu blakusparādību risks palielinās?
Answer

Pareizi ir abi varianti.

Paaugstināties – ‘kļūt augstākam, arī lielākam’. Piemēram, temperatūra pakāpeniski paaugstinās, cenas paaugstinās. Palielināties – ‘kļūt lielākam, pieaugt’. Piemēram, produkcijas apjoms palielinājies divas reizes, palielinās darba ražīgums, palielinās izdevumi, palielinās slodze.

Sources
  • Latviešu valodas vārdnīca. Red. D. Guļevska, I. Rozenštrauha, D. Šnē. Rīga : Avots, 2006, 752., 766. lpp.