Kā saprast jauniešu izlašu apzīmējumus U-16, U-18, U-20?
Question
Kā saprast jauniešu izlašu apzīmējumus U-16, U-18, U-20?
Answer

Burts U apzīmē jauniešu komandu vecumposmu (no angļu vārda under ‘zem’).

Tas nozīmē, ka attiecīgajā izlasē drīkst piedalīties tikai tie jaunieši, kas vēl nav sasnieguši attiecīgajā apzīmējumā norādīto vecumu, piemēram, 16, 17, 18 utt. gadus. Sporta praksē gan nereti vecumgrupu ierobežojumus saista ar noteiktu dzimšanas gadu, nevis reālo vecumu kādu sacensību norises brīdī, tāpēc samērā bieži vērojama neatbilsme starp jauniešu komandas nosaukumā saistījumā ar burtu U norādīto vecumu un šīs komandas spēlētāju patieso vecumu.

Sources
  • Bankavs, A. Vienburta vārdnīca. Rīga : Avots, 2007, 113. lpp.