Kā pareizi dēvēt nefasētu sviestu?
Question
Kā pareizi dēvēt nefasētu sviestu?
Answer

Sviests, kas nav fasēts trauciņos, paciņās u. tml., var būt gan sverams (pie šī apzīmējuma jau pierasts), gan vaļējs.

Vaļējs – ‘tāds, kas nav iesaiņots tarā, nav safasēts, nav iepildīts pudelēs u. tml. (parasti par pārtikas produktiem)’.

Sources
  • Latviešu literārās valodas vārdnīca. 8. sēj. Atb. red. L. Ceplītis. Rīga : Zinātne, 1996, 289. lpp.