Vai cilvēks patlaban dien vai dienē bruņotajos spēkos?
Question
Vai cilvēks patlaban dien vai dienē bruņotajos spēkos?
Answer

Pareizi ir gan cilvēks dien, gan cilvēks dienē bruņotajos spēkos.

Latviešu valodas normatīvajos avotos minēti abi locīšanas veidi: gan pēc II konjugācijas (kā trenēt, dziedēt), gan III konjugācijas (kā minēt, čukstēt) parauga.

dienēt (II konj.) dienēt (III konj.)
es dienēju mēs dienējam es dienu mēs dienam
tu dienē jūs dienējat tu dieni jūs dienat
viņš, viņa dienē viņi, viņas dienē viņš, viņa dien viņi, viņas dien


Praksē lietojami abi šī darbības vārda locīšanas paraugi. Svarīgi vienā kontekstā tos nejaukt un locīšanā ievērot konsekvenci.

Sources