Autoklavēt vai autoklāvēt?
Question
Autoklavēt vai autoklāvēt?
Answer
Pareizi ir autoklavēt – ar īsu patskaņa burtu a fināles -ēt priekšā.
Sources
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 112. lpp.