Kā rakstīt sporta veida nosaukumu – klinšu kāpšana vai klinškāpšana?
Question
Kā rakstīt sporta veida nosaukumu – klinšu kāpšana vai klinškāpšana?
Answer

Pareizi ir klinšu kāpšana.

Sporta veida nosaukums rakstāms divos vārdos, t. i., kā vārdkopa: klinšu kāpšana.

Sources
  • Sporta vārdnīca: latviešu-krievu = Спортивный словарь: русско-латышский. Sast. U. Švinks. Rīga : N.I.M.S., 2002, 67. lpp.