Kāds ir latīniskais filoloģijas doktora saīsinājums?
Question
Kāds ir latīniskais filoloģijas doktora saīsinājums?
Answer

Filoloģijas doktora saīsinājums ir Dr. philol.

Atbilstoši Latvijā kopš 1991. gada lietotajai sistēmai filoloģijas doktora nosaukumu latīņu valodā saīsina Dr. philol., savukārt filozofijas – Dr. phil. Daudzās citās valstīs, piemēram, Vācijā, abos gadījumos raksta vienādi – Dr. phil. Vārda doktors saīsinājums vienmēr rakstāms ar lielo sākumburtu – Dr.

Sources
  • Skujiņa, V. Latviešu valoda lietišķajos rakstos. Rīga : Zvaigzne ABC, 1999, 28. lpp.