Injecēt vai injicēt?
Question
Injecēt vai injicēt?
Answer
Latviešu valodā vārds rakstāms injicēt.

Darbības vārdu rakstību latviešu valodā nosaka vārda rakstība oriģinālvalodā, konkrētajā gadījumā latīņu injicere. Tā kā minētajā pamatvārdā šajā pozīcijā ir -i, arī latviešu valodā vārds injicēt saknē rakstāms ar -i.
Sources
  • Ilustrētā svešvārdu vārdnīca. Sast. I. Andersone u. c. Rīga : Avots, 2005, 308. lpp.