Kāda ir nākotnes forma – es lekšu vai lēkšu?
Question
Kāda ir nākotnes forma – es lekšu vai lēkšu?
Answer

Pareizi ir es lēkšu.

Darbības vārda nākotnes formas darina no darbības vārda nenoteiksmes celma. Tā kā minētā darbības vārda nenoteiksme ir lēkt, nākotnē jāraksta – es lēkšu.

Sources
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 417. lpp.