Vai lietvārdam pults daudzskaitļa ģenitīvā ir līdzskaņu mija?
Question
Vai lietvārdam pults daudzskaitļa ģenitīvā ir līdzskaņu mija?
Answer

Vārdam pults daudzskaitļa ģenitīvā ir mija – pulšu.

Vārds pults ir sestās deklinācijas sieviešu dzimtes lietvārds, un līdzīgi kā citiem sestās deklinācijas lietvārdiem tam daudzskaitļa ģenitīvā ir līdzskaņu mija. Tātad pareizi – pulšu, nevis pultu.

Sources
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 645. lpp.