Ko rakstīt ar lielo sākumburtu institūcijas nosaukumā Latvijas Valsts prezidenta kanceleja?
Question
Ko rakstīt ar lielo sākumburtu institūcijas nosaukumā Latvijas Valsts prezidenta kanceleja?
Answer
Šajā nosaukumā ar lielo sākumburtu rakstāmi vārdi Latvijas un Valsts – tātad Latvijas Valsts prezidenta kanceleja.

Vairākvārdu nosaukumos, kur pirmais vārds ir īpašvārds, nākamais vārds pēc īpašvārda rakstāms ar lielo sākumburtu; šajā gadījumā tas ir vārds Valsts. Savukārt vārdu savienojumā Valsts prezidents vārds Valsts rakstāms ar lielo sākumburtu, lai šis amats atšķirtos no visiem citiem firmu un uzņēmumu prezidentiem, kas ir Latvijā.