Lurekss vai lūrekss?
Question
Lurekss vai lūrekss?
Answer

Pareizi ir lūrekss.

Vārds latviešu valodā ienācis no angļu valodas (angļu val. lurex) ar nozīmi ‘dzija ar spīguļojošu pavedienu, kā arī no šādas dzijas ražots audums’. Latviešu valodas normatīvajos avotos vārds fiksēts ar garā patskaņa -ū- rakstību – lūrekss, piemēram, Konkursa dalībnieku skatuves tērpos plaši tika izmantots lūrekss.

Sources
  • Longman Dictionary of Contemporary English. 3rd ed. Ed. D. Summers. Harlow, England : Longman, 1995, 853. lpp.
  • Latviešu valodas pareizrakstības un pareizrunas vārdnīca. L. Ceplītis, A. Miķelsone, T. Porīte u. c. Rīga : Avots, 1995, 430. lpp.