Rimskis-Korsakovs vai Rimskijs-Korsakovs?
Question
Rimskis-Korsakovs vai Rimskijs-Korsakovs?
Answer
Krievu valodā rakstītais dubultuzvārds Римский-Корсаков latviešu valodā ir atveidojams Rimskis-Korsakovs.

Uzvārdiem, kas krievu valodā beidzas ar -ский, -ская, -цкий, -цкая, latviešu valodā saskaņā ar nostiprinājušos tradīciju (ņemot vērā, ka tie ir poļu cilmes uzvārdi, kas beidzas ar izskaņu -ski, -cki) vīriešu dzimtes formu veido ar izskaņu -skis, -ckis un sieviešu dzimtes formu ar izskaņu -ska, -cka.