(1986. - 2005.) vai (1986–2005)?
Question
(1986. - 2005.) vai (1986–2005)?
Answer

Pareizi būtu rakstīt (1986–2005).

Laika intervāla apzīmēšanai izmanto vienotājdomuzīmi, ko raksta bez atstarpēm starp vienojamiem vārdiem vai skaitļiem, tātad – (1986–2005). Punktu pēc gadskaitļa neliek, ja tas minēts iekavās un ir nepārprotams.

Sources
  • Blinkena, A. Latviešu interpunkcija. Rīga : Zvaigzne ABC, 2009, 369. lpp.