Kā saīsināt vārdu dīdžejs?
Question
Kā saīsināt vārdu dīdžejs?
Answer
Vārda dīdžejs saīsinājums ir DJ (abi lielie burti). Tas ir pārņemts no angļu valodas kā netulkots saīsinājums.
Sources
  • Bankavs, A. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga : Avots, 2003, 21. lpp.