Kā latviešu valodā atveidot somu uzvārdu Haanpää?
Question
Kā latviešu valodā atveidot somu uzvārdu Haanpää?
Answer

Somu uzvārds latviešu valodā atveidojums Hānpē.

Somu valodā garie patskaņi tiek apzīmēti ar diviem vienādiem patskaņiem, piemēram, aa latviešu valodā ir ā, savukārt ää latviešu valodā – ē.

Sources
  • Dāņu, norvēģu, zviedru un somu īpašvārdu atveide latviešu valodā. Zin. red. O. Bušs, red. I. Kačevska. Rīga : Norden AB, 2003, 405. lpp.