Vai abreviatūra HIV latviešu valodā jāslīpina?
Question
Vai abreviatūra HIV latviešu valodā jāslīpina?
Answer

Abreviatūra HIV latviešu valodā nav jāslīpina (jākursivē).

A. Bankava „Saīsinājumu vārdnīcā” cilvēka imūndeficīta vīrusa saīsinājums ir norādīts HIV (no angļu human immunodeficiency virus). Šis saīsinājums līdzīgi, kā, piemēram, ierastie saīsinājumi NATO un UNESCO nav jāslīpina. 

Sources
  • Bankavs, A. Latviešu valodas saīsinājumu vārdnīca. Rīga : Avots, 2003, 30. lpp.